Ruhumuza%20iyi%20gelecek%20%C5%9Feylerin%20hikayesini%20yazmak%20icin%20haydi%20kay%C4%B1tlara%20