Seramik

Seramik ısıl işlemden (pişirme işlemi) geçmiş, topraktan yapılan tüm ürünlere verilen isimdir . Farklı teknikler yardımı ile şekillenip, sırlanan (boyama işlemi) seramikler özel olarak tasarlanmış seramik fırınlarında pişirilir. Ve yüksek ısıda Pişirme işleminden sonra seramik ürünler gerekli alanlarda kullanılmaya hazırdır. İnsanın yaşam mücadelesine bir örnektir seramik, çeşitli çamurlarla kişinin ellerinden çıkan çamurun ve ateşin birbirine uyumunu anlatan bir çalışmadır.